Predavači: Mirela Anić i Igor Blažinčić mag. cin.

INTELIGENTNIM TRENINGOM DO ZDRAVLJA