PROGRAM SIMPOZIJA

PROGRAM:  Petak, 08. prosinca 2017.

13.00 – 13.30 - otvaranje Simpozija i pozdravni govori
13.30 – 14.00ZDRAVSTVENO USMJERENE TJELESNE AKTIVNOSTI HRVATSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA
Predavač: Hrvoje Čustonja, prof.
14.00 – 14.30 - ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST UČENIKA UZ MOGY APLIKACIJU
Predavač: Mirela Šunda, prof.mentor
14.30 – 15.00 - NAVIKE ŠKOLSKE DJECE – TJELESNA AKTIVNOST I PREHRANA
Predavač: dr.sc.Dijana Mayer, dr.med.
15.00 – 15.20TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE U CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI
Predavač:dr. sc. Boris Jokić
17.20 - 18.35 FAIR PLAY TJEDAN ŠKOLSKOG SPORTA
Predavač: Goran Jukić, prof.
15.35 – 16.00 – MOGUĆNOSTI PRIJAVLJIVANJA PROJEKATA KROZ PROGRAM ERASMUS + SPORT
Predavač:Marija Crnković, prof.
16.00 – 16.30 – DUAL INTERNATIONAL VOLUNTEERING EXCHANGE AND RESEARCH IN SPORTS EDUCATION
Predavač: Ivana Putarek, univ.spec.oec.
16.30 – 17.00 – PAUZA
17.00 – 17.30 – UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA U O.Š. GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK
Predavač: Josipa Polančec Štimec, mag.cin.
17.00 – 18.00 – VJEŽBAONICA - provedba projekta
(samo za voditelje programa Vježbaonice HŠSS-a - u amfiteatru Kineziološkog fakulteta)

 PROGRAM: Subota, 09. prosinca 2017.

.09.00 - 09.45RAZVOJ DJECE KROZ KRAV MAGA TRENING
Predavač: Irena Hranjec, instrutorica
10.00 - 10.45INTELIGENTNIM TRENINGOM DO ZDRAVLJA
Predavači: Mirela Anić i Igor Blažinčić, mag. cin.
11.00 - 11.45MANIPULACIJE S LOPTOM U KOŠARCI
Predavač: Čedo Majstorović, prof.
12.00 - 12.45PRIMJENA ODBOJKAŠKIH SADRŽAJA U PROGRAMU UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE
Predavač: Hrvoje Borovina, prof.
13.00 - 13.30 - ROLANJE
Predavač: Sanja Benković, prof.

13.30 – Završetak Simpozija